วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu Sever

การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu 8.10 Sever
ผังการวางระบบก่อนการติดตั้ง Ubuntu 8.10 Server

Access Point
 
 
      UPS

เพื่อลดปัญหาจากกระแสไฟที่ไม่สม่ำเสมอ อุปกรณ์ทุกตัว
ควรใช้ไฟจากเครื่องสำรองไฟ UPS
 
 
1. นำแผ่น CD EasyZone Hotspot Billing v2.7 เข้าช่อง CD ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และตั้งระบบ Boot จาก CD ระบบจะแสดงหน้าให้เลือกภาษาในการติดตั้งระบบ2. ระบบแสดง เมนูการติดตั้ง ให้เลือก Install Ubuntu Server แล้วกด Enter3.      เลือกภาษาในการติดตั้ง ในที่นี้เลือก English
4. เลือกประเทศของผู้ติดตั้ง ในที่นี้ให้เลือก Other เพื่อค้นหาในประเทศไทย5. เลือก Thailand6. ระบบให้เลือกการตรวจสอบแป้น Keyboard ในที่นี้ให้เลือก No
7. ระบบให้เลือกประเภทของ Keyboard ให้เลือก USA
8. เนื่องจาก Keyboard USA มีหลายรูปแบบ ให้ท่านเลือก USA แบบตัวอย่าง


  
9. ระบบเริ่มทำการลงโปรแกรมเบื้องต้น


  
  
10. ระบบทำการตรวจสอบ การ์ดแลน แบบ 2 ใบ ให้เลือก ใบที่ 1 คือ eth0 เป็น การ์ดแลนตัวหลักในการเชื่อต่อกับ Router หรือ อินเตอร์เน็ต11. ระบบให้ทำการกรอก Hostname ให้กรอก เป็น easyzone

  
12. ระบบทำการตั้งเวลาของเครื่อง


13. ระบบจะทำการแบ่ง Partition และ Format Harddisk ในที่นี้ให้เลือก ตามภาพด้านล่าง


14. ระบบทำการแสดงข้อมูล Harddisk  ให้ทำการกด Enter15. ระบบแสดงข้อมูลก่อนทำการ แบ่ง Partition และ Format harddisk ในที่นี้ให้เลือก Yes และกด Enter


16. หลังจาก Format เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการติดตั้ง Software17. ระบบให้ทำการตั้ง Username และ Password เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ ในที่นี้ตั้ง Full Name เป็น  easyzone

  
18. ระบบตั้ง Username ในที่นี้ ตั้งเป็น easyzone19. ตั้ง Password ในที่นี้ ตั้ง Password ส่วนตัวของท่าน20. กรอก Password ใหม่อีกครั้ง21. ระบบให้กรอก HTTP proxy ในที่นี้ไม่ต้องกรอกอะไร ให้เลือก ดังภาพแล้วกด Enter


22. รอ เพื่อให้ระบบแสกนหา แหล่งข้อมูล
23. ระบบเลือกการติดตั้ง Software สำคัญ เลือกตามภาพ โดยเลื่อน cursor และ กด Spacebar (แป้นเคาะเว้นวรรค) เพื่อเลือกรายการ เลือกดังภาพและกด Enter


24. เครื่องทำการติดตั้งระบบ Software ที่เลือก25. ระบบตั้ง Password ฐานข้อมูล Mysql ให้กรอก Password ส่วนตัวที่ท่านต้องการ

  
26. กรอก Password ฐานข้อมูล Mysql อีกครั้ง27. ระบบทำการติดตั้งโปรแกรม28. ทำการติดตั้ง Ubuntu 8.10 Server เรียบร้อยแล้ว ให้นำแผ่น CD ออกจากเครื่อง และ กด Enter เพื่อ Reboot

ผังการวางระบบก่อนการติดตั้ง Ubuntu 8.10 Server

Access Point
 

      UPS
เพื่อลดปัญหาจากกระแสไฟที่ไม่สม่ำเสมอ อุปกรณ์ทุกตัว
ควรใช้ไฟจากเครื่องสำรองไฟ UPS
 
 1. นำแผ่น CD EasyZone Hotspot Billing v2.7 เข้าช่อง CD ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และตั้งระบบ Boot จาก CD ระบบจะแสดงหน้าให้เลือกภาษาในการติดตั้งระบบ


2. ระบบแสดง เมนูการติดตั้ง ให้เลือก Install Ubuntu Server แล้วกด Enter


3.      เลือกภาษาในการติดตั้ง ในที่นี้เลือก English  
4. เลือกประเทศของผู้ติดตั้ง ในที่นี้ให้เลือก Other เพื่อค้นหาในประเทศไทย

 

5. เลือก Thailand

  

6. ระบบให้เลือกการตรวจสอบแป้น Keyboard ในที่นี้ให้เลือก No
7. ระบบให้เลือกประเภทของ Keyboard ให้เลือก USA
8. เนื่องจาก Keyboard USA มีหลายรูปแบบ ให้ท่านเลือก USA แบบตัวอย่าง
9. ระบบเริ่มทำการลงโปรแกรมเบื้องต้น10. ระบบทำการตรวจสอบ การ์ดแลน แบบ 2 ใบ ให้เลือก ใบที่ 1 คือ eth0 เป็น การ์ดแลนตัวหลักในการเชื่อต่อกับ Router หรือ อินเตอร์เน็ต


11. ระบบให้ทำการกรอก Hostname ให้กรอก เป็น easyzone

 

12. ระบบทำการตั้งเวลาของเครื่อง


13. ระบบจะทำการแบ่ง Partition และ Format Harddisk ในที่นี้ให้เลือก ตามภาพด้านล่าง14. ระบบทำการแสดงข้อมูล Harddisk  ให้ทำการกด Enter


  
15. ระบบแสดงข้อมูลก่อนทำการ แบ่ง Partition และ Format harddisk ในที่นี้ให้เลือก Yes และกด Enter


16. หลังจาก Format เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการติดตั้ง Software
17. ระบบให้ทำการตั้ง Username และ Password เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ ในที่นี้ตั้ง Full Name เป็น  easyzone

18. ระบบตั้ง Username ในที่นี้ ตั้งเป็น easyzone19. ตั้ง Password ในที่นี้ ตั้ง Password ส่วนตัวของท่าน

 
20. กรอก Password ใหม่อีกครั้ง


21. ระบบให้กรอก HTTP proxy ในที่นี้ไม่ต้องกรอกอะไร ให้เลือก ดังภาพแล้วกด Enter

  
22. รอ เพื่อให้ระบบแสกนหา แหล่งข้อมูล23. ระบบเลือกการติดตั้ง Software สำคัญ เลือกตามภาพ โดยเลื่อน cursor และ กด Spacebar (แป้นเคาะเว้นวรรค) เพื่อเลือกรายการ เลือกดังภาพและกด Enter
24. เครื่องทำการติดตั้งระบบ Software ที่เลือก25. ระบบตั้ง Password ฐานข้อมูล Mysql ให้กรอก Password ส่วนตัวที่ท่านต้องการ26. กรอก Password ฐานข้อมูล Mysql อีกครั้ง


  
27. ระบบทำการติดตั้งโปรแกรม28. ทำการติดตั้ง Ubuntu 8.10 Server เรียบร้อยแล้ว ให้นำแผ่น CD ออกจากเครื่อง และ กด Enter เพื่อ Reboot

 

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณครับที่แนะนำ ตอนนี้เรามีระบบ free cloud hotspot biling สำหรับท่านที่ทำ hotspot และ pppoe-server ครับ ที่ http://www.cloud-hotspot.com

    ตอบลบ